ТРЪБИ, ФИТИНГИ И ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА, ПАРА, ТЕЧЕН И ПРИРОДЕН ГАЗ, ХИМИЧЕСКИ И АБРАЗИВНИ ФЛУИДИ

tuv icap

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Крисметал ООД гарантира за качеството на своите продукти за период от 12 месеца от дата на тяхното фактуриране при условие, че се спазват правилните инструкции за избор, монтаж и поддръжка.

Гаранционният срок важи на територията на Република България. За други държави и територии гаранцията на продукта се осигурява съгласно предписанията на производителя. Компоненти с ограничен срок на годност (уплътнения, мембрани и други консумативи на оборудването) могат да бъдат с намален гаранционен срок или без гаранция, съгласно описанието в документацията на продукта.

Гаранцията покрива замяната на всички дефектни части в изделието и не включва непредвидени разходи, като разходи за ремонт, подмяна на продукта за определен период от време, загуба на печалба на клиента, странични щети.

Гаранцията важи при редовни документи доказващи датата на покупката и ако са спазени условията за транспорт, съхранение и експлоатация съгласно документацията от производителя. Продуктите трябва да се транспортират в надеждна опаковка с уплътнители и в закрити превозни средства.

Гаранцията не може да се уважи, ако са правени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица и/или при счупване или нарушения в уплътненията ако има такова, и/или ако продуктите не са съхранявани в закрити помещения и присъствие на агресивни примеси в околната среда

Рекламации за повреди от явни или скрити фабрични дефекти се заявяват през гаранционния срок. Продукти в гаранция се приемат след представяне на доказващ датата на покупката документ – фактура.


Винаги трябва да се спазват правилните изисквания за захранване към електрическата мрежа като: Продуктите да се включват само към изправни и занулени електрически контакти с напрежение 220V±10% и с честота 50Hz±1%. Захранването на няколко устройства трябва да се извършва от една и съща фаза на мрежата или устройствата да са с подходяща изолация на веригата. Препоръчва се използването на непрекъсваеми захранващи източници (UPS) за защита от прекъсвания и смущения в електрическата мрежа.
GDPR » This website uses cookies for better performance. By using this website, you are agreeing to our policy concerning Data privacy protection.
Read more