ТРЪБИ, ФИТИНГИ И ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА, ПАРА, ТЕЧЕН И ПРИРОДЕН ГАЗ, ХИМИЧЕСКИ И АБРАЗИВНИ ФЛУИДИ

tuv icap

ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
1. Връщането на стоки се приема в период до 3 месеца от датата на фактура, при условие, че е в сила следното:

      ✔ Стоките трябва да бъдат в абсолютно същото състояние и опаковка, в които са били изпратени.

      ✔ Да има предварителна договорка с фирмата.

      ✔ Стоките трябва да бъдат придружени от копие на фактурата за покупка, формуляр за връщане и товарителница от спедитор, ако е приложимо.

      ✔ Възможно е да се начисли такса обслужване до максимум 3% от фактурната стойност. Процента на таксата зависи от сумата на фактурата и вида на стоката

      ✔ Артикули , които не се поддържат в наличност от Крисметал и са поръчани по специална заявка на клиент, не подлежат на връщане.

2. При връщане на стоки след третия месец от фактурирането им, се начислява такса обслужване в размер на 15% от стойността на фактурата.

3. Не се приема връщане на стоки след изтичане на една година (12 месеца) от датата на фактурирането им.

4. Разходите за транспорт се поемат от клиента, освен ако е грешно изпратена стока от Крисметал ООД.

5. Кредитното известие ще бъде издадено след извършване на входящ контрол от фирма Крисметал ООД.
GDPR » This website uses cookies for better performance. By using this website, you are agreeing to our policy concerning Data privacy protection.
Read more