ТРЪБИ, ФИТИНГИ И ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА, ПАРА, ТЕЧЕН И ПРИРОДЕН ГАЗ, ХИМИЧЕСКИ И АБРАЗИВНИ ФЛУИДИ

tuv icap
Търсете продукти в тази категория

» ТОПЛООБМЕННИК АЛФА ЛАВАЛ CB76-20L
ПЛАСТИНЧАТ КАПСУЛОВАН ТОПЛООБМЕННИК АЛФА ЛАВАЛ CB76-20L
ТОПЛООБМЕННИК АЛФА ЛАВАЛ CB76-20L
Код 445014
количество бр.

» ТОПЛООБМЕН. АЛ 3287083378 CB30-18L
ПЛАСТИНЧАТ ТОПЛООБМЕННИК АЛФА ЛАВАЛ 3287083378 CB30-18L
ТОПЛООБМЕН. АЛ 3287083378 CB30-18L
Код 445027
количество бр.

» AL ТОПЛООБ. 3287083379 CB30-24L
Топлообменни Алфа Лавал 3287083379 CB30-24L S3S4ThreaExt1
AL ТОПЛООБ. 3287083379 CB30-24L
Код 445028
количество бр.

» AL ТОПЛООБ. 3287083364 CB30-50H
Топлообменни Алфа Лавал 3287083364 CB30-50H
AL ТОПЛООБ. 3287083364 CB30-50H
Код 445029
количество бр.

» ТОПЛООБМЕН. АЛФА ЛАВАЛ CB30-70H (3287083365)
ТОПЛООБМЕН. АЛФА ЛАВАЛ CB30-70H
ТОПЛООБМЕН. АЛФА ЛАВАЛ CB30-70H (3287083365)
Код 445032
количество бр.

» AL ТОПЛООБ. 3287101601 CB110-30L
Топлообменни Алфа Лавал 3287101601 CB110-30L S1S2S3S4ThreaExt2
AL ТОПЛООБ. 3287101601 CB110-30L
Код 445062
количество бр.

» AL ТОПЛООБ. 3287101598 CB110-16L
Топлообменник Алфа Лавал 3287101598 CB110-16L S1S2S3S4ThreaExt2
AL ТОПЛООБ. 3287101598 CB110-16L
Код 445063
количество бр.

» AL ТОПЛООБ. 3287101600 CB110-24L
Топлообменни Алфа Лавал 3287101600 CB110-24L S1S2S3S4ThreaExt2
AL ТОПЛООБ. 3287101600  CB110-24L
Код 445064
количество бр.

*Някои продукти може да не са достъпни на определени пазари.
GDPR » This website uses cookies for better performance. By using this website, you are agreeing to our policy concerning Data privacy protection.
Read more