ТРЪБИ, ФИТИНГИ И ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА, ПАРА, ТЕЧЕН И ПРИРОДЕН ГАЗ, ХИМИЧЕСКИ И АБРАЗИВНИ ФЛУИДИ

tuv icap
Търсете продукти в тази категория

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 32-35ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 32-35ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 32-35ММ
Код 108901
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 36-39ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 36-39ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 36-39ММ
Код 108902
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 40-43ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 40-43ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 40-43ММ
Код 108903
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 44-47ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 44-47ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 44-47ММ
Код 108904
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 48-51ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 48-51ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 48-51ММ
Код 108905
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 52-55ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 52-55ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 52-55ММ
Код 108906
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 56-59ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 56-59ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 56-59ММ
Код 108907
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 60-63ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 60-63ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 60-63ММ
Код 108908
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 64-67ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 64-67ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 64-67ММ
Код 108909
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 68-73ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 68-73ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 68-73ММ
Код 108910
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 74-79ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 74-79ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 74-79ММ
Код 108911
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 80-85ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 80-85ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 80-85ММ
Код 108912
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 86-91ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 86-91ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 86-91ММ
Код 108913
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 92-97ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 92-97ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 92-97ММ
Код 108914
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 98-103ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 98-103ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 98-103ММ
Код 108915
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 104-112ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 104-112ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 104-112ММ
Код 108916
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 113-121ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 113-121ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 113-121ММ
Код 108917
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 122-130ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 122-130ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 122-130ММ
Код 108918
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 200-212ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 200-212ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 200-212ММ
Код 108925
количество бр.

» СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 216-226ММ
СКОБА 304 СТЯГАЩА ЗА ТРЪБА 216-226ММ
СКОБА 304 СТЯГ. ЗА ТР. 216-226ММ
Код 108926
количество бр.

1 2
*Някои продукти може да не са достъпни на определени пазари.
GDPR » This website uses cookies for better performance. By using this website, you are agreeing to our policy concerning Data privacy protection.
Read more