ТРЪБИ, ФИТИНГИ И ВЕНТИЛИ ЗА ВОДА, ПАРА, ТЕЧЕН И ПРИРОДЕН ГАЗ, ХИМИЧЕСКИ И АБРАЗИВНИ ФЛУИДИ

tuv icap
Търсете продукти в тази категория

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX ЕДНОСТР.РЕЗБ. 1/2"
Наблюдателно стъкло, едностранно Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 1/2"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX ЕДНОСТР.РЕЗБ. 1/2
Код 404104
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX ЕДНОСТР.РЕЗБ. 3/4"
Наблюдателно стъкло, едностранно Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 3/4"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX ЕДНОСТР.РЕЗБ. 3/4
Код 404105
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX ЕДНОСТР.РЕЗБ. 1"
Наблюдателно стъкло, едностранно Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 1"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX ЕДНОСТР.РЕЗБ. 1
Код 404106
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 1/2"
Наблюдателно стъкло, двустранно Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 1/2"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 1/2
Код 404124
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 3/4"
Наблюдателно стъкло, двустранно Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 3/4"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 3/4
Код 404125
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 1"
Наблюдателно стъкло, двустранно Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 1"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 1
Код 404126
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 1 1/2"
Наблюдателно стъкло, двустранно Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 1 1/2"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 1 1/2
Код 404128
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 2"
Наблюдателно стъкло, двустранно Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 2"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX ДВУСТР.РЕЗБ. 2
Код 404129
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN15
Наблюдателно стъкло двустранно Spirax Sarco SG253, PN25 DN15
НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN15
Код 404134
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN20
Наблюдателно стъкло двустранно Spirax Sarco SG253, PN25 DN20
НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN20
Код 404135
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN25
Наблюдателно стъкло двустранно Spirax Sarco SG253, PN25 DN25
НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN25
Код 404136
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN40
Наблюдателно стъкло двустранно Spirax Sarco SG253, PN25 DN40
НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN40
Код 404138
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN50
Наблюдателно стъкло двустранно Spirax Sarco SG253, PN25 DN50
НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG253 ФЛ. DN50
Код 404139
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX С ВЪЗВР.КЛ.РЕЗБ. 1/2"
Наблюдателно стъкло с възвратен клапан Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 1/2"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX С ВЪЗВР.КЛ.РЕЗБ. 1/2
Код 404204
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX С ВЪЗВР.КЛ.РЕЗБ. 3/4"
Наблюдателно стъкло с възвратен клапан Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 3/4"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX С ВЪЗВР.КЛ.РЕЗБ. 3/4
Код 404205
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX С ВЪЗВР.КЛ.РЕЗБ. 1"
Наблюдателно стъкло с възвратен клапан Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 3,5bar 1"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX С ВЪЗВР.КЛ.РЕЗБ. 1
Код 404206
количество бр.

» НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG13 РЕЗБ. 1"
Наблюдателно стъкло, Spirax Sarco, корпус от месинг, на резба, Pmax 13,0bar 1"
НАБЛ.СТЪКЛО SPX SG13 РЕЗБ. 1
Код 404226
количество бр.

*Някои продукти може да не са достъпни на определени пазари.
GDPR » This website uses cookies for better performance. By using this website, you are agreeing to our policy concerning Data privacy protection.
Read more